.:Programozás / Programozási alapismeretek
VisszaElőreKisebb betűméretNagyobb betűméretNormál betűméretOldal nyomtatása

Általános információk

Képzés

Programtervező informatikus BSc (PTI) nappali és esti tagozat

Félév

1. év őszi félév (illetve keresztfélév a tavaszi félévben)

Kreditszám

• 6 – nappali PTI
• 7 – esti PTI

Óraszám

2 előadás +
• 3 laborgyakorlat + 1 konzultáció – nappali PTI
• 2 laborgyakorlat + 3 konzultáció – esti PTI

Számonkérés

Összevont (folyamatos) értékelés

Előfeltétel

Nincs

Ráépülés

Objektumelvű programozás

Ekvivalencia

Programozási alapismeretek

Tematika

Lásd "Előadás" és "Gyakorlat" menüpont.

Célkitűzés

Probléma megoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása – programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok – ezek fogalma, használata.
Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása). A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.
A programkészítés, mint termék előállítási folyamat (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás) elemi szinten.
Nyelvi, tervezési, kódolási, kipróbálási eszközök, amelyek az algoritmusok, illetve a kitűzött feladatok megvalósításához szükségesek. Egy programozási nyelv (C#) elemeinek megismerése, alkalmazása. Alapvető tesztelési, hibakeresési módszerek, ezek támogatása egy programozási nyelv fejlesztői környezetében. Az elkészült programok minőségi elemzése.
Oldaltérkép

A portál motorja: CMSimple | CMSimple Legal Notices