Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Programozási alapismeretek

Szerzők

Gregorics Tibor, Heizlerné Bakonyi Viktória, Horváth Győző, Menyhárt László, Pap Gábor Sándorné, Papp-Varga Zsuzsanna, Szlávi Péter, Zsakó László

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

Probléma megoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása - programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok - ezek fogalma, használata.
Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása). A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.
A programkészítés, mint termék előállítási folyamat (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás) elemi szinten.
Nyelvi, tervezési, kódolási, kipróbálási eszközök, amelyek az algoritmusok, illetve a kitűzött feladatok megvalósításához szükségesek. Egy programozási nyelv (C++) elemeinek megismerése, alkalmazása. Alapvető tesztelési, hibakeresési módszerek, ezek támogatása egy programozási nyelv fejlesztői környezetében. Az elkészült programok minőségi elemzése.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

 1. Mi is ez az anyag? - A legfőbb tudnivalók
 2. A problémamegoldás lépései
 3. A specifikáció
 4. Algoritmusleíró eszközök
 5. Az első Code::Blocks-os tapasztalatok
 6. A programozás nyelvi alapjai
 7. Az értéktípus
 8. Konzolalkalmazás készítése C++-ban; tipikus részek egy egyszerű C++ programban
 9. Ciklusok, tömbök, adatszerkezet-programszerkezet
 10. Egyszerű elágazást vagy ciklust igénylő feladatok megoldása tervezéssel
 11. Szöveg; néhány jellegzetes tömbös/szöveges feladatfajta
 12. Adatellenőrzés do-while ciklussal; C++ ciklusok; konstans tömbök használata
 13. Egyszerűbb algoritmusminták (sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámolás, maximumkiválasztás)
 14. A sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámolás, maximumkiválasztás algoritmusmintákkal tervezett programok implementálása
 15. Rekordok; függvények; paraméterezés
 16. Sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámolás, maximumkiválasztás algoritmusmintákkal tervezett programok implementálása
 17. Függvények használata; tömbök függvényekben
 18. Sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámolás, maximumkiválasztás algoritmusmintákkal tervezett programok (újra)implementálása (paraméterekkel, globális programváltozókkal)
 19. Összetett adattípusok (rekord, vektor, mátrix, szöveges fájlok)
 20. Összetettebb algoritmusminták (másolás, kiválogatás, szétválogatás, metszet, egyesítés, összefuttatás)
 21. A másolás, kiválogatás, szétválogatás, metszet, egyesítés, összefuttatás algoritmusmintákkal tervezett programok implementálása
 22. Másolási, kiválogatási, szétválogatási tételt alkalmazó feladatok implementálása szöveges fájlokkal
 23. Unió és metszet tételt alkalmazó feladatok implementálása szöveges fájlokkal
 24. Programkészítési elvek
 25. Tesztelés
 26. Hibakeresés és javítás
 27. Kódolás
 28. Dokumentálás
 29. Algoritmusminták együttes alkalmazása
 30. Rendezések és hatékonyságmérések
 31. Rendezések implementálása, mérése
 32. Alapvető adatmodellezési ismeretek; program-Excel tábla export-import
 33. Számonkérés
 34. Keresés rendezett sorozatban
 35. Visszalépéses keresés (backtrack)
 36. Kombinatorikus algoritmusok
 37. Véletlen algoritmus
 38. Mohó algoritmusok
 39. Közelítő számítások
 40. Segédösszegek

Előismeretek

Tárgyi feltételek

Vissza a tartalomjegyzékhez

Elvárások a tanuló felé (minimum– és optimumszint)

Minimumszint

Nincs

Optimumszint

Előnyös, ha a tanuló rendelkezik némi programozási előképzettséggel, gyakorlattal.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Kötelező irodalom

Kötelező irodalom alkategória (opcionális, ebből a blokkból több is szerepelhet)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom alkategória (opcionális, ebből a blokkból több is szerepelhet)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Programozásmódszertan, kódolás, algoritmus, programozási nyelv, C++, programfejlesztői környezet

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.