Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a részben összefoglaljuk a célkitűzéseinket, felsoroljuk azokat a jelöléseket, amelyekkel dolgozni fogunk. A leckék olvasása során ókor-ókor érdemes ide visszatérni.

Követelmény

Önállóan megoldható feladatok

Mi is ez az anyag? – A legfőbb tudnivalók

Célkitűzések

A Problémamegoldással kapcsolatban, általában

Problémamegoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása – programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.

Adatokkal kapcsolatosan mind az algoritmikus, mind a programozási nyelvekben

Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok – ezek fogalma, használata.

Típusfeladatok, algoritmikus sablonok

Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximumkiválasztás, kiválogatás, rendezések.

Egy programozási nyelv alapvető elemei, fejlesztői eszköz ismerete

Értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása. A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.

A programkészítési folyamat lépései

A programkészítés, mint termék előállítási folyamat (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás) elemi szinten.

Nyelvi, tervezési, kódolási, kipróbálási eszközök, amelyek az algoritmusok, illetve a kitűzött feladatok megvalósításához szükségesek. Alapvető tesztelési, hibakeresési módszerek, ezek támogatása egy programozási nyelv fejlesztői környezetében. Az elkészült programok minőségi elemzése.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Jelölések

A feladatok formális leírása során alkalmaznunk kell bizonyos szokványos matematikai jelöléseket, illetve olyanokat, amelyeket a leírás speciális igényei kívánnak meg. Minden jelölés célja a tömör fogalmazás.

Nézzük itt át az összest! Lehet, hogy némelyik még nem lesz kellően világos, különösen a célját illetően. Ezen most tegye túl magát a kedves Olvasó! Ha majd a későbbi leckék során belefut egyik-másik itt leírt jelölésbe, és gondot okoz az értelmezése, jusson eszébe ide visszatérni! Biztosra veszik a szerzők, hogy két-három visszatekintés után már flottul fogja Ön is, kedves Olvasónk, a formulák rengetegjét értelmezni.

Néhány alapvető logikai, illetve halmazművelet

Formula1

Formula2

Magyarázat

x ELEME X

x∈X

x érték eleme-e az X halmaznak / sorozatnak.

Példa

Az i∈[1..N] igaz, ha i benne van az 1 és N között egészek halmazában.

Példa

Az x∈(1,2,...,N) igaz, ha az x benne van abban a számsorozatban (számvektorban), amely elemei: az 1, a 2, ... az N számok (kihagyás nélkül).

Formula1

Formula2

Magyarázat

X RÉSZE Y

X⊆Y

X halmaz része-e az Y-nak.

Példa

Az X⊆Y igaz, ha az X halmaz minden eleme benne van az Y halmazban is.

Formula1

Formula2

Magyarázat

X RÉSZE Y

X⊆Y

X sorozat részsorozata-e az Y-nak.

Példa

Az X⊆Y igaz, ha az X sorozat minden eleme benne van az Y sorozatban, sőt az X sorozat megkapható úgy, hogy Y elemei közül néhányat (esetleg egyet sem) elhagyunk, azaz a sorrend is, nem csak az elemhiány, lényeges.

Formula1

Formula2

Magyarázat

l1 és l2

l1 ∧ l2

Logikai és művelet.

Példa

i>0 és i<N+1 igaz, ha az i 1 és N közötti értéket vesz föl.

Formula1

Formula2

Magyarázat

l1 vagy l2

l1 ∨ l2

Logikai vagy művelet.

Példa

i<0 vagy i>N igaz, ha az i vagy negatív, vagy N-nél nagyobb.

Formula1

Formula2

Magyarázat

Ha l1 akkor l2

l1 → l2

Logikai implikáció művelet.

Példa

A ’b2-4*a*c<0 → üzenet="Nincs valós gyök"’ igaz, ha b2-4*a*c negatív és az üzenet változó tartalma a "Nincs valós gyök" szöveg; ha a b2-4*a*c nem negatív, akkor az üzenet tartalmától függetlenül igaz, különben a logikai kifejezés értéke hamis.

Alternatív formulák

Formula1

Formula2

Magyarázat

∀i∈[tól..ig]: L(i)

∀i(tól≤i≤ig): L(i)

A tól és ig közötti minden i-re teljesül-e a L(i) feltétel.

Példa

A ∀i∈[1..N]: Páros(X[i]) igaz, ha az X tömb minden 1 és N közötti indexű eleme páros.

Formula1

Formula2

Magyarázat

∃i∈[tól..ig]: L(i)

∃i(tól≤i≤ig): L(i)

A tól és ig közötti található-e olyan i, amelyre teljesül a L(i) feltétel.

Példa

A ∃i(1≤i≤N): Páratlan(X[i]) igaz, ha az X tömb 1 és N közötti indexű elemei között van legalább egy páratlan.

Formalizmust egyszerűsítő jelölések

Formula1

Formula2

Magyarázat

SZUM(i=1..N; L(i)) f(i)

Szummás alapformula.

Összegezzük azokat az f(i)-ket, amelyek teljesítik az L(i) feltételt.

Példa

A ’SZUM(i=1..N) Ai’ értéke azonos az A1+...+AN összeggel.

Példa

A ’SZUM(i=1..N;X[i]>0) 1’ értéke azonos az X tömbben található pozitív elemek számával.

Formula1

Formula2

Magyarázat

Gyök(x)

Négyzetgyök x formulája.

Az x négyzetgyöke.

Példa

A Gyök(1024) értéke 32, mivel 322=1024.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.