Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Kiválogatás, szétválogatás, unió, metszet algoritmusmintákkal tervezett programok implementálása, fájlokkal

Követelmény

Önállóan megoldható feladatok

Unió és metszet tételt alkalmazó feladatok implementálása szöveges fájlokkal

Az animáció feladatokon keresztül mutatja be az összetett tételek használatát:

Az animáció bemutatja az összetett tételek használatát.

Flash lejátszó letöltése

Összetett tételek

Feladat: „Összetett programozási tételek 2.” feladatsor/3. - Lóverseny

Feladat

Egy lóversenyen ugyanazoknak a lovaknak két fordulóban kell helytállniuk.

Adjuk meg azokat a lovakat, amelyek mindkét fordulóban célba értek!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Megoldás

Alkalmazott tétel

Metszet

Az animáció bemutatja a metszet tételt:

Az animáció bemutatja a metszet tételt

Flash lejátszó letöltése

Metszet tétel

Specifikáció

Bemenet

N,M: Egész

ElsőForduló: Tömb[1..N: Szöveg]

MásodikForduló: Tömb[1..M: Szöveg]

Kimenet

MindkettőDb: Egész

Mindkettőben: Tömb[1..MindkettőDb: Szöveg]

Előfeltétel

N≥0 és M≥0 és HalmazE(ElsőForduló) és HalmazE(MásodikForduló)

Utófeltétel

MindkettőDb=SZUM(i=1..N;ElsőForduló[i] ∈ MásodikForduló) 1

és ∀ i ∈ [1..MindkettőDb] : (Mindkettőben[i] ∈ ElsőForduló és

Mindkettőben[i] ∈ MásodikForduló) és HalmazE(Mindkettőben)

Algoritmus

A képen a metszet eljárás strugtogramos megvalósítása látható.

Kód

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const int MAXN=100;
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string fordulo[]);
void Metszet(int n, string elsoFordulo[],int m, string masodikFordulo[], 
       int &mindkettoDb, string mindkettoben[]);
void Kiiras(string fajlNev, int &mindkettoDb, string mindkettoben[]);
int main()
{
  int N,M,MindkettoDb;
  string ElsoFordulo[MAXN];
  string MasodikFordulo[MAXN];
  string Mindkettoben[MAXN];
  
  Beolvas("elso.be",N,ElsoFordulo);
  Beolvas("masodik.be",M,MasodikFordulo);
  Metszet(N, ElsoFordulo,M,MasodikFordulo,MindkettoDb,Mindkettoben);
  Kiiras("loverseny.ki",MindkettoDb,Mindkettoben);
  return 0;
}
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string fordulo[])
{
  //Helyes bemenetet feltételezünk
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<"Loverseny "<<fajlNev.substr(0,fajlNev.find("."));
  cout<< " forduloja \n\n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  ifstream ifs(fajlNev.c_str());
  if (ifs.is_open())
  {
    ifs>>n;
    cout<<n<<" darab versenyzo van"<<endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      ifs>>fordulo[i];
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<fordulo[i]<<endl;
    }
    ifs.close();
  }
  cout<<"\n";
};
void Metszet(int n, string elsoFordulo[],int m, string masodikFordulo[],
       int &mindkettoDb, string mindkettoben[])
{  
  int j;
  
  mindkettoDb=0;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    j=0;
    while ((j<m)&&(elsoFordulo[i].compare(masodikFordulo[j])))
    {
      j++;
    }
    if (j<m)
    {
      mindkettoben[mindkettoDb]=masodikFordulo[j];
      mindkettoDb++;
    }
  }
};
void Kiiras(string fajlNev, int &mindkettoDb, string mindkettoben[])
{
  ofstream ofs(fajlNev.c_str());
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<mindkettoDb<<" db lo szerepelt mindket forduloban \n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  if (ofs.is_open()) 
  {
    ofs<<mindkettoDb<<"db lo szerepelt mindket forduloban\n";
    for (int i=0;i<mindkettoDb;i++) 
    {
      ofs<<mindkettoben[i]<<"\n";
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<mindkettoben[i]<<"\n";
    }
  }
};

Vissza a tartalomjegyzékhez

Feladat: „Összetett programozási tételek 2.” feladatsor/8. - Lóverseny

Feladat

Egy lóversenyen ugyanazoknak a lovaknak két fordulóban kell helytállniuk.

Adjuk meg azokat a lovakat, amelyek legalább az egyik fordulóban célba értek!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Megoldás

Alkalmazott tétel

Unió

Az animáció bemutatja az unió tételt:

Az animáció bemutatja az unió tételt

Flash lejátszó letöltése

Unió tétel

Specifikáció

Bemenet

N,M: Egész

ElsőForduló: Tömb[1..N: Szöveg]

MásodikForduló: Tömb[1..M: Szöveg]

Kimenet

EgyikbenDb: Egész

Egyikben: Tömb[1..EgyikbenDb: Szöveg]

Előfeltétel

N≥0 és M≥0 és HalmazE(ElsőForduló) és HalmazE(MásodikForduló)

Utófeltétel

EgyikbenDb=N + SZUM(i=1..M; MásodikForduló [i] ∉ ElsőForduló) 1

és ∀ i ∈ [1..EgyikbenDb] : (Egyikben[i] ∈ ElsőForduló vagy

Egyikben[i] ∈ MásodikForduló ) és HalmazE(Egyikben)

Algoritmus

A képen az unió eljárás strugtogramos megvalósítása látható.

Kód

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const int MAXN=100;
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string fordulo[]);
void Unio(int n, string elsoFordulo[],int m, string masodikFordulo[], 
     int &egyikbenDb, string egyikben[]);
void Kiiras(string fajlNev, int &mindkettoDb, string mindkettoben[]);
int main()
{
  int N,M,EgyikbenDb;
  string ElsoFordulo[MAXN];
  string MasodikFordulo[MAXN];
  string Egyikben[MAXN];
  Beolvas("elso.be",N,ElsoFordulo);
  Beolvas("masodik.be",M,MasodikFordulo);
  Unio(N, ElsoFordulo,M,MasodikFordulo,EgyikbenDb,Egyikben);
  Kiiras("loverseny.ki",EgyikbenDb,Egyikben);
  return 0;
}
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string fordulo[])
{
  //Helyes bemenetet feltételezünk
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<"Loverseny "<<fajlNev.substr(0,fajlNev.find("."));
  cout<<" forduloja \n\n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  ifstream ifs(fajlNev.c_str());
  if (ifs.is_open())
  {
    ifs>>n;
    cout<<n<<" darab versenyzo van"<<endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      ifs>>fordulo[i];
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<fordulo[i]<<endl;
    }
    ifs.close();
  }
  cout<<"\n";
};
void Unio(int n, string elsoFordulo[],int m, string masodikFordulo[], 
     int &egyikbenDb, string egyikben[])
{  
  int i;
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    egyikben[i]=elsoFordulo[i];
  }
  egyikbenDb=n;
  for (int j=0;j<m;j++)
  {
    i=0;
    while ((i<n)&&
       (elsoFordulo[i].compare(masodikFordulo[j])))
    {
      i++;
    }
    if (i>=n)
    {
      egyikben[egyikbenDb]=masodikFordulo[j];
      egyikbenDb++;
    }
  }
};
void Kiiras(string fajlNev, int &egyikbenDb, string egyikben[])
{
  ofstream ofs(fajlNev.c_str());
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<egyikbenDb<<" db lo szerepelt valamelyik forduloban \n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  if (ofs.is_open()) 
  {
    ofs<<egyikbenDb<<"db lo szerepelt valamelyik forduloban\n";
    for (int i=0;i<egyikbenDb;i++) 
    {
      ofs<<egyikben[i]<<"\n";
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<egyikben[i]<<"\n";
    }
  }
};

Vissza a tartalomjegyzékhez

Feladat: „Összetett programozási tételek 2.” feladatsor/5. - Szerzők

Feladat

Ismerjük két szerző műveinek listáját. Írjunk algoritmust, amely meghatározza, hogy vannak-e közös könyveik, s ha igen, melyek azok!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Megoldás

Alkalmazott tétel

Metszet

Az animáció bemutatja a metszet tételt:

Az animáció bemutatja a metszet tételt

Flash lejátszó letöltése

Metszet tétel

Specifikáció

Bemenet

N,M: Egész

Szerző1: Tömb[1..N: Szöveg]

Szerző2: Tömb[1..M: Szöveg]

Kimenet

MindkettenDb: Egész

Mindketten: Tömb[1..MindkettenDb: Szöveg]

Előfeltétel

N≥0 és M≥0 és HalmazE(Szerző1) és HalmazE(Szerző2)

Utófeltétel

MindkettenDb=SZUM(i=1..N; Szerző1[i] ∈ Szerző2) 1 és

∀ i(1 ≤ i ≤ MindkettenDb) : (Mindketten[i] ∈ Szerző1 és Mindketten[i] ∈ Szerző2) és

HalmazE(Mindketten)

Algoritmus

A képen a metszet eljárás strugtogramos megvalósítása látható.

Kód

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const int MAXN=100;
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string fordulo[]);
void Metszet(int n, string elsoFordulo[],int m, string masodikFordulo[], 
       int &mindkettoDb, string mindkettoben[]);
void Kiiras(string fajlNev, int &mindkettoDb, string mindkettoben[]);
int main()
{
  int N,M,MindkettenDb;
  string Szerzo1[MAXN];
  string Szerzo2[MAXN];
  string Mindketten[MAXN];
  Beolvas("Ritchie.be",N,Szerzo1);
  Beolvas("Maxwell.be",M,Szerzo2);
  Metszet(N,Szerzo1,M,Szerzo2,MindkettenDb,Mindketten);
  Kiiras("konyvek.ki",MindkettenDb,Mindketten);
  return 0;
}
void Beolvas(string fajlNev, int &n, string szerzo[])
{  
  //Helyes bemenetet feltételezünk
  string eldob;
  
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<fajlNev.substr(0,fajlNev.find("."))<< " konyvei \n\n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  ifstream ifs(fajlNev.c_str());
  if (ifs.is_open())
  {
    ifs>>n;
    getline(ifs,eldob);
    cout<<n<<" darab konyve van"<<endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      getline(ifs,szerzo[i]);
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<i<<"."<<szerzo[i]<<endl;
    }
    ifs.close();
  }
  cout<<"\n";
};
void Metszet(int n, string szerzo1[],int m, string szerzo2[],
       int &mindkettenDb, string mindketten[])
{  
  int j;
  mindkettenDb=0;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    j=0;
    while ((j<m)&&(szerzo1[i].compare(szerzo2[j])))
    {
      j++;
    }
    if (j<m)
    {
      mindketten[mindkettenDb]=szerzo2[j];
      mindkettenDb++;
    }
  }
};
void Kiiras(string fajlNev, int &mindkettenDb, string mindketten[])
{
  ofstream ofs(fajlNev.c_str());
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  cout<<mindkettenDb<<" db konyvben szerzotarsak \n";
  cout<<"-------------------------------------------------------\n";
  if (ofs.is_open()) 
  {
    ofs<<mindkettenDb<<"db konyvben szerzotarsak\n";
    for (int i=0;i<mindkettenDb;i++)
    {
      ofs<<mindketten[i]<<"\n";
      //Kepernyore is kiirunk
      cout<<mindketten[i]<<"\n";
    }
  }
};

Vissza a tartalomjegyzékhez

Házi feladat

Feladat: „Összetett programozási tételek 2.” feladatsor/6. - Oktató

Feladat

Egy oktató nyilvántartja a hallgatóinak a zh-án és a pót zh-án elért eredményeit. Adjuk meg azokat a hallgatókat, akik legalább az egyik alkalommal próbálkoztak!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.