Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldalára(32)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Az előző leckében megismert rendezési algoritmusok közül az „alap” rendezések megvalósítása és időbeli hatékonyságuknak a mérése C++ nyelven egy keretprogram felhasználásával.

Követelmény

Önállóan megoldható feladatok

{esszé}

Adja meg a rendezés feladat specifikációját!

{/esszé}

Rendezések implementálása, mérése

A feladat

Vizsgáljunk meg néhány egyszerű rendezési algoritmus hatékonyságát, empirikusan! Mivel a rendezések hatékonysága a) a rendezendő sorozat hosszától, és b) a rendezettség fokától függ, ezért a programban ezeket igyekezni kell figyelembe vennünk. A következőképpen teszünk:

1. bekérjük a rendezendő elemek számát;

2. (esetleg véletlenszám-generátor használatával) feltöltjük a rendezésre váró tömböt megfelelő számú elemmel;

3. az összes számunkra érdekes rendezés eljárását ugyanarra a kezdő sorozatra lefuttatjuk, miközben mérjük és kiírjuk a hatékonysági jellemzőket.

A rendezettségi fokot definiáljuk négyféleképpen: rendezett, majdnem rendezett (azaz csak töredék számú elem lehet rossz helyen), véletlenszerűen feltöltött, illetve fordítva rendezett.

Hatékonysági jellemzők:

A vizsgálatban részt vevő rendezések:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A megoldás

Meggondolnivalók a megoldás előtt

Mi legyen a rendezendő elemek típusa? Mivel az a két jellegzetes művelet (hasonlítás, mozgatás) időigénye az elemtípus hosszától egyenes arányosan függ, ezért a rendezések összevetése szempontjából a legegyszerűbb számtípus (Egész) is éppolyan sokatmondó, mint bármi más, esetleg összetettebb. A kapott abszolút idők a típustól függhetnek, de az arányok nem.

Mivel számos függvényre bontjuk a programot, érdemes megfontolni a paraméterezés mikéntjét! Több lehetőséget ismertünk meg, amelyek közül a legegyszerűbbet választjuk most: a program paraméterei legyenek globálisan deklaráltak, ami lehetővé teszi, hogy a függvények tényleges paraméterátadási „szertartás” nélkül elérhessék őket.

Hogyan töltsük föl a rendezendő tömböt? Növekvően, illetve csökkenően feltölteni a tömböt gyerekjáték. Javasolhatók például az alábbi algoritmusok.

Növekedve feltöltés

Csökkenve feltöltés

A növekedő elemekkel történő tömbfeltöltés algoritmusa, struktogrammal.
A csökkenő elemekkel történő tömbfeltöltés algoritmusa, struktogrammal.

A véletlenszerűen feltöltött is –mint látható– pofonegyszerű algoritmusú. A legbonyodalmasabb a „majdnem rendezett” algoritmusa. Két lépésből áll: 1) rendezetten feltöltjük, majd 2) néhány (mondjuk 10%-nyi) elemet a „jó helyéről” kimozgatunk. Lássuk egy lehetséges megoldás algoritmusát.

Véletlenszerűen feltöltés

Majdnem rendezve feltöltés

A véletlen elemekkel történő tömbfeltöltés algoritmusa, struktogrammal.
A 'csak majdnem' véletlen elemekkel történő tömbfeltöltés algoritmusa, struktogrammal.

Véletlen számok generálása C++ nyelvben: egyetlen formulát kell csak felidéznünk az előadásból.

Algoritmikusan

C++-ban

Véletlen(a..b)

rand() % (b-a+1) + a
Feladat

Ellenőrizze, hogy a C++ megoldás is teljesíti azt az elvárást, hogy az érték a és b között egész számokat ad!

Hogyan biztosítható, hogy a véletlen számok segítségével feltöltött tömb ugyanaz legyen az összes rendezés számára? Miután föltöltöttük a rendezendő r tömböt, az első rendezés az eredeti sorrendet „elrontja” (hiszen épp ez a célja!). Ahhoz, hogy a következő rendező algoritmus is az eredetin mutassa be képességeit, készítenünk kell egy másolatot a tömbről egy s segéd tömbben.

A C++ nyelv nyújtotta lehetőségek az időmérésre: a clock() függvény egy egész szám formájában adja vissza a program indulása óta „eltelt” processzoridőt. E függvény használatához „inkludálnunk” kell a <time.h> headerfájlt is.

(Ha ezt másodpercben szeretnénk kifejezni, akkor a

clock()/CLOCKS_PER_SEC

formulával kell számolnunk.)

A keretprogram

Azért, hogy ne kelljen sok időt fordítani a gépelésre, az alábbi keretprogramot adjuk közre. Ebben a kitöltendő részeket egy kommentárral jelöltük ki:

/*Ide jön az r rendezése*/

Lássuk a némi magyarázattal fűszerezett keretprogramot!

A szokásos „köteles” kommenteket most is mellőztük. Az „újdonság” a time.h headerfájl, amely nemcsak a clock() függvénynek, hanem a véletlenszám-generáláshoz is szükséges, ui. a time() függvény segítségével fogjuk inicializálni a generátort:

#include <iostream>
#include <time.h>   //a time és clock függvényekhez
#include <stdio.h>  //a printf függvényhez
#include <windows.h> //a srand függvényhez, a HANDLE típushoz, a system-hez (pause és a cls DOS-parancsokhoz)
using namespace std;

A globális deklarációk következnek. A kiN szorul csak némi magyarázatra. A futás közben a tömböt ki fogjuk listázni a képernyőre, hogy ellenőrizhessük a rendezettséget. Viszont annak érdekében, hogy „emészthető” mennyiségben kapjuk e számsorozatot, a kiN-nel korlátozzuk a kiírandó elemek számát. Nyilván addig jelenthet előnyt ez a lista, amíg a rendezési algoritmusaink szemantikáját ellenőrizzük. Ekkor viszont az elemszámnak nem is célszerű túlon túl nagynak lennie.

const int maxN=8001;//a sorozat maximális hossza
const int kiN=120;//a megjelenítendő (rész)sorozat hossza
int s[maxN],r[maxN];//segéd és rendezendő elemek tömbje
int elemSzam;//tényleges elemszám
int kezdet,veg,elteltIdo;//futási idő kezdete, vége, hossza
int hSzam, mSzam;//hasonlítások száma, mozgatások szám

A függvényprototípusok (szignatúrák) következnek:

//beolvassa a min..max közötti egész számot (max<min => max=végtelen)
void be_int(string kerdes, int &n, int min, int max, string uzenet);
//feltöltésmód beolvasása:
int feltoltesMod();
//feltöltő eljárások:
void feltoltVeletlennel();
void feltoltNovekedve();
void feltoltCsokkenve();
void feltoltMajdnemRendezve();
//hatékonyságméréshez:
void oraIndul();
void oraAll();
//r-et rendező eljárások:
void egyszeruCseres();
void minimumKivalsztasos();
void buborek();
void javitottBuborek();
void beilleszteses();
void javitottBeilleszteses();
//cout<=r[1..min(kiN,elemSzam)]
void tombKiiras(string cim);
void kiertekeles(string cim);
//r<=s:
void masol();
//billentyű-lenyomásra várakozik
void billreVar();
//kurzor-pozícionálás a konzol-ablakban:
void curPos(int s, int o);
//képernyőtörlés:
void ujLap();

A főprogram következik. Mint látható lesz: a feltöltés különböző módszereit tartalmazza ugyan a program, de közülük most mi, a program írói választjuk ki azt az egyet, amely szerint végezzük a vizsgálatot. Érdemes ezen majd túllépni, és rábízni a döntést a program használójára!

int main()
{
  srand(time(NULL));//véletlenszám-generátor inicializálása
  //a rendezendő tömb feltöltése:
  be_int("Elemszám:",elemSzam,11,maxN,"Nem jó elemszám!");
  switch (feltoltesMod())
  {
   case 0:
    feltoltNovekedve(); break;
   case 1:
    feltoltCsokkenve(); break;
   case 2:
    feltoltMajdnemRendezve(); break;
   case 3:
    feltoltVeletlennel(); break;
  }  //a rendezések:
  egyszeruCseres();
  minimumKivalasztasos();
  buborek();
  javitottBuborek();
  beilleszteses();
  javitottBeilleszteses();
  return 0;
}

A függvények definíciói jönnek. Először a jól ismert egész számot beolvasó, majd a feltöltési módot beolvasó függvény.

//beolvassa a min..max közötti egész számot (max<min => max=végtelen)
void be_int(string kerdes, int &n, int min, int max, string uzenet)
{
  bool hiba;
  string tmp;
  do
  {
   if (max>=min)
   {
    cout << kerdes << " (" << min << ".." << max << "):"; cin >> n;
    hiba=cin.fail() || n<min || n>max;
   }
    else
   {
    cout << kerdes << " (" << min << "..):"; cin >> n;
    hiba=cin.fail() || n<min;
   }
   if (hiba)
   {
    cout << uzenet << endl;
    cin.clear(); getline(cin,tmp,'\n');
   }
  }
  while(hiba);
}
//feltöltésmód beolvasása:
int feltoltesMod()
{
  int melyik;
  ujLap();
  cout << "Válasszon az a lábbi feltöltésmódok közül:" << endl;
  cout << "0: növekedően" << endl;
  cout << "1: csökkenve" << endl;
  cout << "2: majdnem (növekedően) rendezve" << endl;
  cout << "3: véletlenszerűen" << endl;
  do
  {
    curPos(9,9);
    cout << "Melyik (0..3): ";
    cin >> melyik;
  }
  while (0>melyik || melyik>3);
  return melyik;
}

A feltöltő függvények következnek. Annyit kell velük kapcsolatban észrevenni, hogy nem csupán az r tömböt állítják, hanem értelemszerűen a másolatként szolgáló s-et is.

void feltoltNovekedve()
{
  s[1]=rand()%elemSzam+1;
  r[1]=s[1];
  for(int i=2;i<=elemSzam;++i)
  {
    s[i]=s[i-1]+rand()%3;
    r[i]=s[i];
  }
  tombKiiras("Feltölt növekedve");
}
void feltoltCsokkenve()
{
  s[1]=rand()%elemSzam+1;
  r[1]=s[1];
  for(int i=2;i<=elemSzam;++i)
  {
    s[i]=s[i-1]-rand()%3;
    r[i]=s[i];
  }
  tombKiiras("Feltölt csökkenve");
}
void feltoltMajdnemRendezve()
{
  int j,k,sv;
  s[1]=rand()%elemSzam+1;
  r[1]=s[1];
  for(int i=2;i<=elemSzam;++i)
  {
    s[i]=s[i-1]+rand()%3;
    r[i]=s[i];
  }
  for(int i=1;i<=elemSzam/10;++i)
  {
    j=rand()%elemSzam+1;
    do
    {
      k=rand()%elemSzam+1;
    }
    while (j==k);
    sv=s[j]; s[j]=s[k]; s[k]=sv;
    r[j]=r[k]; r[k]=sv;
  }
  tombKiiras("Feltölt majdnem rendezve");
}
void feltoltVeletlennel()
{
  for(int i=1;i<=elemSzam;++i)
  {
    s[i]=rand()%elemSzam+1;
    r[i]=s[i];
  }
  tombKiiras("Feltölt véletlennel");
}

A hatékonyságmérés két központi függvénye jön. Az „óraállításon” felül a hasonlítás és a mozgatás számlálókat is alaphelyzetbe hozzák.

void oraIndul()
{
  kezdet=clock();
  hSzam=0; mSzam=0;
}
void oraAll()
{
  veg=clock();
  elteltIdo=veg-kezdet;
}

A megjelenítő eljárásban az igényes táblázatolás kedvéért felhasználjuk a C++ C-ből származó formázott kiíró műveleteit, és az ujLap-ban a konzolt törlő, az operációs rendszertől kölcsönvett cls parancsot.

void tombKiiras(string cim)
{
  ujLap();
  cout << cim << endl << endl;
  int meddig; //ameddig listázza az elemeket... az ellenőrzés kedvéért
  if (elemSzam<kiN)
  {
    meddig=elemSzam;
  }
  else
  {
    meddig=kiN;
  }
  for(int i=1;i<=meddig;++i)
  {
    printf("%4d",i); printf(":%5d",r[i]);
  }
  cout << endl;
  billreVar();
}
void kiertekeles(string cim)
{
  tombKiiras(cim);
  cout << "\nEltelt ido:" << elteltIdo;
  cout << " | Hasonlítások száma:" << hSzam <<
      " | Mozgatások száma:" << mSzam << endl;
  billreVar();
}

Az alábbiakban a hatékonyságméréssel kapcsolatot nyitó és záró tevékenységgel kibővített rendező függvények definícióit találjuk. A rendezést ide kell beillesztenünk.

void egyszeruCseres()
{
  oraIndul();
/*Ide jön az r rendezése*/
  oraAll();
  kiertekeles("Egyszerű cserés");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}
void minimumKivalasztasos()
{
  oraIndul();
/*Ide jön az r rendezése*/
   oraAll();
   kiertekeles("Minimumkiválasztásos");
   masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}
void buborek()
{
  oraIndul();
/*Ide jön az r rendezése*/
  oraAll();
  kiertekeles("Buborékos");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}
void javitottBuborek()
{
  oraIndul();
/*Ide jön az r rendezése*/
  oraAll();
  kiertekeles("Javított buborékos");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}
void beilleszteses()
{
  oraIndul();
/*Ide jön az r rendezése*/
  oraAll();
  kiertekeles("Beillesztéses");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}
void javitottBeilleszteses()
{
  oraIndul();
 /*Ide jön az r rendezése*/
  oraAll();
  kiertekeles("Javított beillesztéses");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása*/
}

S végül néhány segédfüggvény definíciója zárja a programot.

//r<=s:
void masol()
{
  for (int i=1;i<=elemSzam;++i)
  {
    r[i]=s[i];
  }
}
//billentyű-lenyomásra várakozik
void billreVar()
{
  system("pause");//windows esetében!
}
//kurzor-pozícionálás a konzol-ablakban:
void curPos(int s, int o)
{
  HANDLE hkonzol;
  COORD hova;
  hova.X=o; hova.Y=s;
  SetConsoleCursorPosition (hkonzol,hova);
}
//képernyőtörlés:
void ujLap()
{
  system("cls"); //képernyőtörlés
}

A rendező függvények – a megoldás

A lényegi függvények megoldását alább mellékeljük. Ne felejtse a hSzam, mSzam számlálókat a megfelelő helyen a megfelelő értékkel növelni!

void egyszeruCseres()
{
  oraIndul();
  int i,j,sv,n=elemSzam;
  for (i=1;i<=n-1;++i)
  {
    for (j=i+1;j<=n;++j)
    {
      if (r[i]>r[j])
      {
        ++hSzam;
        sv=r[i]; r[i]=r[j]; r[j]=sv;
        mSzam+=3;
      }
    }
  }
  oraAll();
  kiertekeles("Egyszerű cserés");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}
void minimumkivalasztasos()
{
  oraIndul();
  int i,j,sv,minind,n=elemSzam;
  for (i=1;i<=n-1;++i)
  {
    minind=i;
    for (j=i+1;j<=n;++j)
    {
      if (r[j]<r[minind])
      {
        ++hSzam;
        minind=j;
      }
    }
    sv=r[minind]; r[minind]=r[i]; r[i]=sv;
    mSzam+=3;
   }
   oraAll();
   kiertekeles("Minimumkiválasztásos");
   masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}
void buborek()
{
  oraIndul();
  int i,j,sv,n=elemSzam;
  for(i=n;i>=2;--i)
  {
    for( j=1;j<=i-1;++j)
    {
      if(r[j]>r[j+1])
      {
        ++hSzam;
        sv=r[j]; r[j]=r[j+1]; r[j+1]=sv;
        mSzam+=3;
      }
    }
  }
  oraAll();
  kiertekeles("Buborékos");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}
void javitottBuborek()
{
  oraIndul();
  int cs,i,j,sv,n=elemSzam;
  i=n;
  while (i>=2)
  {
    cs=0;
    for(j=1;j<=i-1;++j)
    {
      if (r[j]>r[j+1])
      {
        ++hSzam;
        sv=r[j]; r[j]=r[j+1]; r[j+1]=sv;
        cs=j;
        mSzam+=3;
      }
    }
    i=cs;
  }
  oraAll();
  kiertekeles("Javított buborékos");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}
void beilleszteses()
{
  oraIndul();
  int i,j,sv,n=elemSzam;
  for (i=2;i<=n;++i)
  {
    j=i-1;
    while((j>0) && (r[j]>r[j+1]))
    {
      ++hSzam;
      sv=r[j]; r[j]=r[j+1]; r[j+1]=sv;
      --j;
      mSzam+=3;
    }
  }
  oraAll();
  kiertekeles("Beillesztéses");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}
void javitottBeilleszteses()
{
  oraIndul();
  int i,j,sv,n=elemSzam;
  for (i=2;i<=n;i++)
  {
    j=i-1; sv=r[i];
    ++mSzam;
    while((j>0) && (r[j]>sv))
    {
      ++hSzam;
      r[j+1]=r[j];
      --j;
      ++mSzam;
    }
    r[j+1]=sv;
    ++mSzam;
  }
  oraAll();
  kiertekeles("Javított beillesztéses");
  masol(); /* Az eredeti érték visszaállítása */
}

A program „használatba vétele”

Feladat

A kész programmal végezheti végre a kitűzött vizsgálatot. Javasoljuk, hogy az alábbi táblázatot töltse ki a program futtatása alapján, majd próbáljon következtetésekre jutni az egyes minőségi jellemzők elemszámtól való függését illetően!

Előrendezettség: rendezett
Elemszám Futási idő Hasonlításszám Mozgatásszám
11      
22      
44      
88      
110      
1100      
Előrendezettség: majdnem rendezett
Elemszám Futási idő Hasonlításszám Mozgatásszám
11      
22      
44      
88      
110      
1100      
Előrendezettség: véletlenszeruen feltöltött
Elemszám Futási idő Hasonlításszám Mozgatásszám
11      
22      
44      
88      
110      
1100      
Előrendezettség: fordítottan rendezett
Elemszám Futási idő Hasonlításszám Mozgatásszám
11      
22      
44      
88      
110      
1100      

Mire következet? FutásIdő(N)=???, Hasonlításszám(N)= ???, …

Azt kapta, amit az előadáson elméleti megfontolások alapján hallott?

Vissza a tartalomjegyzékhez

Házi feladat

Feladat

Az elkészült programot egészítse ki úgy, hogy A) a mérést akárhányszor (újraindítás nélkül) lehessen elvégezni, azaz a kilépés külön kérésre történjen; B) a mérési eredményeket „kulturált” szerkezetben egy szöveges fájlba írja ki! A B) feladatnál gondoljon arra, hogy könnyen lehessen a nyert nagyszámú adatot akár egy táblázatkezelő segítségével is feldolgozni!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.